ആദരാഞ്ജലികൾ

ആദരാഞ്ജലികൾ….  ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി ശംഭു നമ്പൂതിരിയുടെ പിതാവ്  അന്തരിച്ചു….  സംസ്കാരം  ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5:00 മണിക്ക്

Copyright © 2015 All Rights Reserved